Aneta Federkiewicz-Maj - higienistka

Aneta Federkiewicz-Maj

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Szkoły Medycznej w Lublinie. Czynna asysta chirurgiczna, implantologiczna i ortodontyczna. Szeroki zakres wiedzy na temat profilaktyki i higienizacji pacjenta.

Bierze czynny udział w szkoleniach ogólnopolskich, zdobytą wiedzę przekłada na praktykę w gabinecie.

Należy do Stowarzyszenia Higienistek Stomatologicznych w Polsce.