04zdj20 VAP_4482T

Izabela Krupka

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Szkoły Medycznej na kierunku Higienistka Stomatologiczna i Technik Sterylizacji Medycznej.

Czynna asysta chirurgiczna i implantologiczna, bierze udział w licznych szkoleniach.

Preferuje zdrowy stylu życia, lubi podróże i kino.