Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej w Lublinie

Stomatolog Lublin

Szukaj

Zadzwoń
tel: 669 681 007 tel: 81 527 41 71

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 8.00-19.00

PROTETYKA

Nasi pacjenci mają dostęp do każdej, najbardziej nawet zaawansowanej techniki protetycznej. Wysokiej jakości protezy akrylowe, szkieletowe, nylonowe, protezy bezklamrowe (różne systemy zamków protetycznych, od najprostszych po najbardziej wyrafinowane). Klasyczne korony ceramiczne, korony kompozytowe, korony galwaniczne, korony pełnoceramiczne ( Zirconia, Enpress ), mosty pełnoceramiczne oraz wszystko to co współczesna protetyka jest w stanie zaoferować. Współpracujemy bowiem z najlepszymi laboratoriami protetycznymi, których profesjonalizm jest wysoko ceniony. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Nawet najbardziej wymagającemu pacjentowi, nasza klinika jest w stanie zaproponować satysfakcjonujące go rozwiązanie protetyczne pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym.

Protezy stomatologiczne są aparatami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Korzystając z synonimów możemy użyć takich określeń jak: proteza zębowa, dostawka protetyczna, uzupełnienie protetyczne, konstrukcja protetyczna. W ciągu ostatnich dziesięcioleci protetyka osiągnęła bardzo wysoki poziom. Nie może być on jednak usprawiedliwieniem dla zaniechania leczenia, a w konsekwencji usuwania zębów. Należy pamiętać, że proteza jest i bez względu na postęp technologiczny pozostanie ciałem obcym w jamie ustnej.

Można się do niej przyzwyczaić, ale nie wolno zapominać, że należy ją czyścić jak własne zęby. Wprawdzie nie boli, ale często nieprawidłowo wykonana jest przyczyną zaburzeń czynnościowych prowadzących do zmian w przyzębiu i stawach skroniowo – żuchwowych. Jeszcze jedno, proteza nie jest wieczna i po pewnym czasie wymaga wymiany na nową.

Jeżeli doszło do utraty zębów konieczne jest ich uzupełnienie. Każda nawet pojedyncza luka stwarza, bowiem zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, staje się “dłuższy”, a to z biegiem czasu może doprowadzić do jego utraty.

proteza1

Większe braki w uzębieniu często są przyczyną patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a także schorzeń stawów skroniowo -żuchwowych. Dlatego, im wcześniej zostanie wykonana proteza, tym lepiej.

W zależności od istniejących warunków w jamie ustnej, stosowane są różne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Rodzaje protez

Wśród protez zębowych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:
– protezy stałe
– protezy ruchome

Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej za pomocą cementów. Do protez stałych należą: wkłady koronowe i koronowo – korzeniowe, korony i mosty protetyczne.

Protezy ruchome to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta. Są to: protezy szkieletowe, protezy nakładowe, częściowe i całkowite protezy osiadające.

Plombowanie ma swoje granice
W ostatnich 20 latach nastąpił olbrzymi postęp w dziedzinie konstrukcji materiałów dentystycznych. Współczesne plomby łączą się z zębem w jedną całość, walory kosmetyczne czynią je niedostrzegalnymi, a właściwości mechaniczne pozwalają dentystom naprawiać nawet bardzo rozległe uszkodzenia.

Istnieje jednak granica, powyżej której uszkodzenia nie mogą być leczone przez plombowanie a jedynie poprzez pokrycie zęba koroną.

Uzupełnienia ruchome

Protezy szkieletowe
Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych. wykorzystuje się je w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem.
Główną ich częścią jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie, który jest na tyle cienki i zredukowany iż praktycznie nie przeszkadza użytkującemu. Ciernie są to wypustki opierające się na żujących powierzchniach zębów i przenoszące tym samym siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęk.
Należy podkreślić, że jest to fizjologiczny sposób przenoszenia sił zgryzowych na kości i stanowi niewątpliwie zaletę tego rodzaju uzupełnień. Również błona śluzowa i okostna uczestniczą w przenoszeniu sił, ale w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających.

Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protez na podłożu.
Ze względu na ich niekosmetyczny wygląd są one coraz częściej zastępowane przez mocowanie na koronach zasuwy, zatrzaski i korony teleskopowe. W celu umożliwienia takiego utrzymania protezy, konieczne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą. Połączenie protezy z koronami następuje bez widocznych elementów metalowych, co umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu kosmetycznego.

proteza szkieletowa

Częściowe i całkowite protezy osiadające.
Są one, podobnie jak protezy szkieletowe, uzupełnieniem ruchomym, a siły żucia są w tym przypadku przenoszone wyłącznie przez błonę śluzową i okostną na kości szczęk. Skutkiem tego jest przeciążenie kości, co przyspiesza ich zanik i powoduje osiadanie protezy. Proteza staje się “zbyt duża”, a jej przyleganie do podłoża, tym samym utrzymanie, coraz gorsze.

proteza

Szczególnie dużo problemów nastręcza proteza całkowita dolna, dla której alternatywą są implanty. Protezy osiadające częściowe wykonywane są z akrylanu lub nylonu, który charakteryzuje się elastycznością. Protezy nylonowe doskonale dopasowują się do naturalnych tkanek pod względem kolorystycznym poprzez efekt półprzezroczystości materiału.

Brak elementów metalowych pozwala uzyskać zadowalający pacjenta efekt wizualny jak i funkcjonalny, w przystępnej cenie. Wytrzymałość materiału oraz jego chemiczna odporność dają ostatecznie długotrwałą, niełamliwą protezę.

Uzupełnienia stałe

Wkłady koronowe (inleye).
Wkładami koronowymi uzupełnia się twarde tkanki korony zęba uszkodzone lub utracone w takim stopniu, że niemożliwa jest trwała odbudowa metodami zachowawczymi, czyli przez wykonanie wypełnienia. Wkłady wykonuje się najczęściej z porcelany, nowoczesnych materiałów złożonych, odpowiadających jakością ceramice oraz stopów złota. Po opracowaniu ubytku, pobrany jest wycisk, a technik wykonuje uzupełnienie. Następnie inley jest odpowiednio cementowany do zęba. Ta metoda eliminuje wiele wad, które mają niestety materiały kompozytowe stosowane przy wypełnieniach – tak zwanych “plombach”.

Wkłady koronowo-korzeniowe.
Są to konstrukcje protetyczne stosowane w przypadku znacznego lub całkowitego uszkodzenia koron zębów własnych. Warunkiem kwalifikacji zęba do wkładu koronowo-korzeniowego jest prawidłowo przeleczony kanał korzeniowy bez zmian patologicznych w okolicy wierzchołka, a uszkodzenie zęba nie powinno znajdować się poniżej brzegu kości. Wkłady koronowo-korzeniowe służą najczęściej jako umocowanie pojedynczej korony protetycznej lub będącej filarem mostu protetycznego.
W wyniku szybkiego postępu technicznego indywidualne wkłady koronowo-korzeniowe odlewane w laboratorium są zastępowane wkładami standardowymi wykonywanymi z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi lub stopu metalu. Umożliwiają one odbudowę rdzenia zęba w czasie jednej wizyty, jednak nie we wszystkich przypadkach. Często trzeba skorzystać z indywidualnie przez technika przygotowanych wkładów z metalu lub ceramiki.

Korony protetyczne.
W przypadkach, kiedy korona zęba nie może być odbudowana inleyem lub wypełnieniem z materiałów kompozytowych, stosuje się koronę protetyczną, czyli uzupełnienie trwale osadzone na oszlifowanych zębach żywych jak i martwych.

Korony protetyczne mają zastosowanie w przypadkach znacznego zniszczenia części koronowej zęba, mogą służyć poprawie estetyki, przebudowie warunków zgryzowych lub lepszemu utrzymaniu w jamie ustnej protez ruchomych. Są najbardziej rozpowszechnionym elementem mocującym mosty. Służą również do odbudowy zębów na implantach.

Ze względu na użyte materiały, korony protetyczne dzieli się na:

  • jednolite – wykonane z jednego rodzaju materiału na przykład samego metalu, akrylu czy porcelany. Korony akrylowe stosowane są obecnie jedynie jako korony tymczasowe.
  • złożone – główna część wykonana jest z metalu, a tylko widoczna powierzchnia korony pokryta jest materiałem odpowiadającym barwą zębom własnym. Najczęściej są tym materiałem porcelana.
Protetyka ubytki

Z uwagi na trwałość barwy, kształtu oraz doskonałą przezierność pozwalającą imitować szkliwo, a także obojętność biologiczną oraz wytrzymałość mechaniczną, za najlepszy materiał należy uznać dzisiaj porcelanę. W porównaniu z nią wprawdzie tani, ale łatwo przebarwiający, ścierający się, chłonący zapachy akryl wypada bardzo niekorzystnie.

Mosty
Most to stała proteza uzupełniająca brak od jednego do kilku zębów. Zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach, którymi są naturalne zęby (korzenie) otaczające lukę lub implanty. Elementami mocującymi mogą być wkłady koronowe, koronowo – korzeniowe lub korony.

protetyka-proteza

Stosowanie mostów wymaga sprzyjających warunków miejscowych, a mianowicie odpowiedniej ilości i jakości dobrze rozmieszczonych (po obu stronach luki) zębów filarowych.

Siły żucia przenoszone są z przęsła w całości na ozębną zębów filarowych. Czasem stosuje się jeszcze tzw. mosty jednobrzeżne, które osadzone są na jednym filarze, z reguły dowieszane do przodu.

Metoda ta nie jest jednak polecana, szczególnie w obrębie zębów bocznych, gdyż wcześniej, czy później wskutek przeciążenia dochodzi do rozchwiania zęba filarowego.

Mosty adhezyjne
Most adhezyjny stosujemy głównie w przypadku pojedynczych braków zębów w odcinku przednim w celu uniknięcia konieczności szlifowania zdrowych tkanek zęba. Taki most przytwierdzany jest do powierzchni wewnętrznych sąsiednich zębów. Most adhezyjny najczęściej stosuje się jako uzupełnienie tymczasowe np. na czas wgojenia się implantu zębowego.
Licówka porcelanowa w dużym stopniu oszczędza zdrowe tkanki zęba, który zostaje poddany niewielkiej preparacji przygotowanej jedynie w obrębie szkliwa (ok 0,8 mm).

 

Licówka porcelanowa
Licówka to cieniutki porcelanowy listek przyklejany na zewnętrzną powierzchnię zęba. Jakość użytego materiału pozwala uzyskać kolor i przezierność naturalnego zęba.

Wykonanie licówek jest pracą bardzo precyzyjną przynoszącą piękny i trwały efekt.
Licówka nie zmienia koloru, nie ciemnieje i nie przebarwia się. Dzięki licówkom na wszystkie przednie zęby uzyskujemy efekt “hollywoodzkiego” uśmiechu imitujący do złudzenia zęby naturalne o idealnym kształcie i kolorze, nawet jeśli zęby własne były wcześniej przesunięte, wychylone czy cofnięte.

Technika ta służy do pokrycia nieestetycznych powierzchni wargowych zębów przednich, koryguje przebarwienia trudne do usunięcia metodą wybielania, wydłuża patologicznie starte zęby, maskuje pęknięcia i ubytki zębów, zamyka zbyt duże przestrzenie (diastemy) między zębami, koryguje kształt i odbudowuje odłamane fragmenty zębów.

Po przygotowaniu zęba pod licówkę wykonuje się wyciski, które zostają odesłane do laboratorium protetycznego. Podczas następnej wizyty (za ok. 7 dni) licówka zostaje przyklejona na ząb.
Faktem jest, że metoda wykonywania licówek porcelanowych jest coraz chętniej stosowaną metodą leczenia w stomatologii. Stanowi jeden z filarów stomatologii estetycznej, pozwala na osiągnięcie czasem wręcz spektakularnych efektów, jak również nie przekreśla ponownej ingerencji protetycznej. Staje się nieoceniona u osób młodych. Zapewne dzięki pojawiającym się coraz to nowocześniejszym materiałom stosowanym przy jej wykonaniu, lista wskazań do ich stosowania będzie się wydłużać.

licówki

Bardzo mała inwazyjność i doskonała estetyka sprawiły, że licówki ceramiczne stały się standardowym sposobem poprawy uśmiechu w show-biznesie i można je zaobserwować u większości gwiazd filmowych.

Szyny relaksacyjne

Szyna relaksacyjna, to przezroczysta nakładka na zęby, która jest dostosowywana dla każdego pacjenta w sposób indywidualny przez ortodontę. Szyny mają szerokie zastosowanie w stomatologii, pomagają niwelować wady zgryzu oraz urazy zębowe. Szyn relaksacyjnych używają co raz częściej ortodonci. Nakładki charakteryzują się różnym stopniem twardości, który dostosowywany jest do danego schorzenia. Okres noszenia szyn relaksacyjnych uzależniony jest od wielu czynników. Szyny relaksacyjne wykonywane są zazwyczaj z materiału biozgodnego, akrylowego, cechuje je odporność na uszkodzenia mechaniczne, skonstruowane są w taki sposób, aby nie naruszały struktury dziąseł, nie podrażniały ich. Są łatwe w użytkowaniu: łatwo się je czyści, ściąga i zakłada.

Implantoprotetyka Uzupełnienia protetyczne oparte na implantach (zagadnienie szeroko omówione w dziale Implantologia).

Przykłady leczenia w Klinice Prima-Dent:

korony-przed

stan przed leczeniem

korony-po-300x185

korony pełnoceramiczne i mosty

korony-na-pm-przed

stan przed leczeniem

korony-na-pm-po

korony  na podbudowie metalowej

proteza-szkieletowa-przed

stan przed leczeniem

proteza-szkieletowa-po-300x172

proteza szkieletowa

szkieletowa2-przed

stan przed leczeniem

szkieletowa2-po-300x169

proteza szkieletowa

implanto-ortodoncja-przed

stan przed leczeniem

implanto-ortodoncja-po

leczenie ortodontyczno-implantologiczne

most-cykrkonowy-przed

stan przed leczeniem

most-cyrkonowy-po

zastosowanie mostu cyrkonowego